Anvisningar för instrumentunderhåll

1. Fördesinficering

Låt inte smutsiga instrument torka – placera dem i desinficeringslösning så snart som möjligt. Var noga med korrekt dosering och exponeringstider. Om du använder en termodesinfektor, hoppa över steg 1-5.

2. Sköljning

Skölj instrumenten noga under varmt rinnande vatten.

3. Rengöring

Diskmaskin

Handtvätt: Ta bort all synlig smuts med varmt vatten.

Använd en mjuk borste och rengöringsmedel.

Ultraljudstvätt: använd instrumentkassetter för att undvika skador.

4. Sköljning

Skölj instrumenten noga under varmt rinnande vatten.

5. Torkning

Torka instrumenten före sterilisering.

6. Kontroll och slipning

Utför slipning, underhåll eller utbyte av instrumenten, vid behov.

7. Packning

Packa behandlade och rengjorda instrument för sterilisering.

8. Sterilisering

Autoklav: placera rena, torra och korrekt förpackade instrument i autoklaven.

Varmluftssterilisering: placera rena, torra och korrekt förpackade instrument i varmluftssterilisatorn. Packa inte för tätt. Kontrollera att temperaturen är korrekt (max. 180 °C/355 °F).

Obs! LM extraktionsinstrument, max 134 °C/273 °F.

Viktigt!

  • Utför regelbundet service på maskinerna
  • Följ alla användarinstruktioner
  • Var noga med korrekt dosering och exponering

Choose your preferred language