LM-Syntette

Kombination av universal- och finisheringskyrett, som utformats för att avlägsna supra- och subgingival tandsten.

För såväl konkava som konvexa ytor. Samma instrument- spets passar för både distala och mesiala ytor i samma approximalrum. För både vertikal och horisontal teknik.

Design

  • Två ellipsformade skärande eggar
  • Rundad spets

Historien om LM‑Syntette, den ursprungliga Dual‑Gracey

I slutet på 70-talet såg den svenska tandläkaren Leif Ericsson, chef för parodontologiska avdelningen på Västerviks sjukhus, ett problem i komplexiteten och även mängden av tillgängliga instrument för paradontologer. Han funderade på om det inte skulle vara möjligt att ha en enklare metod och ett enklare instrument.

En enkel tanke

Han började studera utformning och funktion hos olika instrument och fick idén att kombinera två populära instrument, som krävde byte av instrument i samma approximalrum: Gracey 11/12 för mesialytor och Gracey 13/14 för distalytor.
En syntes av två kyretter – en Syntette!

Möte på tåget

Idén gav upphov till en skiss på ett pappersark – som hamnade i en låda. Lite senare på 80-talet stod han i trängseln på pendeltåget i Stockholm på väg tillbaka från tandläkarkongressen Swedental. Det var ett rent sammanträffande att han pratade med mannen som stod intill honom, tandläkaren Pekka Kangasniemi, grundaren av LM-Instruments. De började diskutera idén och den dubbelsidiga Gracey, d.v.s. LM-Syntette, skapades.
Ett universalinstrument för alla ytor, som lätt kan växlas från tand till tand utan att byta instrument.

Helt enkelt genialt!

Choose your preferred language